Porfolio là gì? Một số mẫu porfolio đẹp

Porfolio là gì?

Porfolio – tạm dịch là danh mục đầu tư – là tập hợp các văn bản và tài liệu mà bạn thu thập để chứng tỏ rằng bạn có được một nền học vấn phù hợp và có kinh nghiệm để có được tín chỉ ở cấp đại học. Porfolio có một số phần, được mô tả trong phần “phần của porfolio ” tiếp theo.

Porfolio có thể dựa trên giấy hoặc dựa trên điện tử (e-porfolio) hay thiết kế web dành cho porfolio. Nếu dựa trên giấy, bạn sẽ làm theo hướng dẫn trong phần ” Porfolio đã hoàn thành”. Các ví dụ cung cấp trong phần Portfolio ảo cũng sẽ hữu ích.

Cách để biên soạn và gửi porfolio

  1. Sử dụng mẫu e-Portfolio, có tại e-Lab Portfolio . ( Hướng dẫn có sẵn để giúp bạn sử dụng trang e-portfolio).
  2. Biên dịch tài liệu từ, có hoặc không có liên kết nhúng, và gửi nó lên đĩa hoặc ổ nhảy.
  3. Sử dụng một trang thương mại có sẵn trực tuyến để chứa tài liệu của bạn và xây dựng porfolio.

Một số mẫu porfolio đẹp

Sam Dallyn – Mẫu porfolio dành cho thiết kế web bán hàng

SocioDesign

Perky Bros

Buffalo

She Was Only – Mẫu porfolio dành cho thiết kế web bán mỹ phẩm chuyên nghiệp

Another

Character

Kristina Krogh – Mẫu porfolio dành cho thiết kế web bán hàng nội thất

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *